Handelsmerken & copyright

De site en al zijn inhoud, inclusief doch niet beperkt tot alle tekst en afbeeldingen ("inhoud") is eigendom van Livewire Services, Inc., de houder van het copyright, met alle rechten voorbehouden. Ook alle inhoud die een handelsmerk, logo of 'service mark' is, is een gedeponeerd of ongedeponeerd handelsmerk van Livewire Services, Inc. Gebruik door u van deze merken zonder schriftelijke toestemming van Livewire Services is ten strengste verboden.

Volledige kennisgeving m.b.t.dealersinformatie is te vinden op de website van het Amerikaanse bureau voor auteursrechten (U.S. Copyright Office), op http://www.copyright.gov/onlinesp/agents/supernews.pdf