Leidraad Aanvaardbaar Gebruik (LAG)

De Supernews Leidraad Aanvaardbaar Gebruik beschrijft aanvaardbaar gebruik van uw Supernews account, beschrijft wat wij als misbruik van onze services beschouwen en beschrijft de procedures die wij hanteren voor het natrekken van meldingen van misbruik.

Hoewel wij onze klanten waar mogelijk van dienst hopen te zijn, zal Supernews snel en krachtig ingrijpen in gevallen van duidelijk misbruik van onze service, mogelijk met opheffing van de account als gevolg.

Door u op te geven en/of uw Supernews account te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze leidraad en verklaart u op de hoogte te blijven van wijzigingen, aangezien deze leidraad op elk moment kan worden gewijzigd. Deze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik dient beschouwd te worden als onderdeel van de ">Servicevoorwaarden voor uw Supernews account.

Leidraad Aanvaardbaar Gebruik

Supernews kan onredelijk gebruik door haar klanten beperken. De onbeperkte account van Supernews's vormt geen 'dedicated' verbinding. Als een klant niet in staat lijkt redelijk gebruik van de service te maken, kan Supernews de service van de klant annuleren, staken of weigeren deze te hernieuwen zonder nadere kennisgeving. Het staat geheel aan Supernews te bepalen wat 'onredelijk gebruik' vormt.

De Supernews accounts dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ander gebruik dan persoonlijk gebruik of gebruik dat niet onderscheidbaar is van niet-persoonlijk gebruik is verboden. De volgende vormen van gebruik bijvoorbeeld zijn verboden:

Internet-etiquette en wangedrag

Elke newsgroup (nieuwsgroep) kan worden beschouwd als een afzonderlijke "gemeenschap" waar regelmatige gebruikers van de newsgroup (nieuwsgroep) normen hanteren voor wat wel en wat niet gepast is. Deze normen kunnen per groep verschillen. Vele groepen hebben schriftelijke handvesten en FAQs die een weerspiegeling vormen van de consensus van de personen die de newsgroup (nieuwsgroep) regelmatig gebruiken.

Bij Supernews hopen we dat elke klant een optimale ervaring met de newsgroups (nieuwsgroepen) zal hebben. We hopen echter dat dat niet ten koste van anderen zal gaan. De newsgroups (nieuwsgroepen) bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Denk er wanneer u met andere mensen in de newsgroup (nieuwsgroep) communiceert aan dat de groepen ook door vele anderen worden gelezen. Houd rekening met de mening en gevoelens van anderen en toon hen de consideratie en het respect die u ook zelf wilt ontvangen.

Misbruikrapportages

Rapportage van misbruik kunnen gezonden worden aan misbruik@supernews.com

Supernews wil je een flexibele service aanbieden dat de noden van je klanten zal tegemoet komen. We willen onze klanten niet regelen of censureren op welke manier dan ook. We voelen echter een zekere verplichting om een gepast gebruik van onze service en een juist gebruik van de nieuwsgroepen aan te moedigen, tot het gezamenlijk genot van iedereen die ze gebruikt.