Privacybeleid

De snelle groei van internet brengt een nieuwe reeks problemen met privacy met zich mee . Supernews respecteert uw privacy volledig.

Klantgegevens

Supernews vereist bepaalde gegevens ten tijde van inschrijving en tijdens het verlenen van klantondersteuning. Wij hebben deze gegevens nodig om u service en ondersteuning van goede kwaliteit te kunnen bieden. Deze gegevens worden nooit aan anderen verstrekt, tenzij een competent gerechtshof dit verordent. Supernews heeft klantenlijsten of andere klantgegevens nooit verkocht of verhuurd en Supernews zal dat ook nooit doen.

Informatie over gebruik

Supernews monitort onze servers waar nodig om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan hoogstaande onderhoudsnormen. Supernews monitort en registreert uw activiteiten online niet.

Burgerrechtelijk onderzoek

Supernews stelt de persoonlijke gegevens en informatie over gebruik van de klant niet ter beschikking aan onderzoekers, advocaten of instellingen tenzij een gerechtshof met competentie dit verordent. In geval van een gerechtelijke procedure wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld zodat deze de gelegenheid krijgt om het verstrekken van persoonlijke gegevens te betwisten.

Strafrechtelijk onderzoek

Supernews werkt samen met gerechtelijke instanties maar er dient een gerechtelijk bevel te zijn voordat Supernews informatie over de klant verstrekt. Het Fourth Amendment van de Amerikaanse grondwet vereist een gerechtelijk bevel in geval van huiszoekingen en inbeslagname. Supernews zal, wanneer daartoe verzocht door gerechtelijke instanties, erkennen dat er persoonlijke informatie over de klant is en zal, indien daarom verzocht, de in het gerechtelijk bevel te gebruiken technische uitdrukkingen verstrekken, "particularly describing ... the property to be seized." (de in beslag te nemen eigendom beschrijven) In een strafrechtelijk onderzoek is het Supernews verboden om de klant van dit onderzoek op de hoogte te stellen.

Supernews Privacybeleid

Supernews bewaart uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en verkoopt en verhuurt die gegevens niet. Supernews zal informatie over klanten niet vrijgeven of bekendmaken, tenzij zulks verordend wordt door een gerechtshof.